PF

RNDr. PhDr. Peter Pisarčík   EN

Email:
peter.pisarcik@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/peter.pisarcik
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ0L16
Telefón:
+421 55 234 2432,2462

PF