PF

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.   EN

Email:
rastislav.krivos-bellus@upjs.sk
Homepage:
ics.upjs.sk/~rkb/
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ0O17
Telefón:
+421 55 234 2433

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2002, Informatika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, Programové a informačné systémy
Titul DrSc.:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005, Programové a informačné systémy

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie
AFG - Krivoš-Belluš, R.: Decremental Analysis of Protocols, CECC09, abstract, Třebíč, 2009
DAI - Krivoš-Belluš, R.: Formálna analýza bezpečnosti kryptografických protokolov, PhD thesis, Košice, 2010
Vybrané projekty
Projektový manažér centra excelentnosti , projektu "CaKS - Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov" (ITMS 26220120007).
Projektový manažér projektu "Centrum znalostných a informačných systémov v Košiciach (CeZIS)" (ITMS 26220220158).
Riešiteľ projektu "Grafy v bezdrôtových senzorových sieťach" (APVV SK-SI-0010-08 MŠ SR)
Riešiteľ projektu "Algoritmy, automaty a diskrétne dátové štruktúry" (APVV-0035-10)
Riešiteľ projektu "Kombinatorické štruktúry a zložitosť algoritmov" (VEGA 1/0035/09)

Doplňujúce informácie o osobe

Zaujímavé linky

PF