PF

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.   EN

Email:
renata.orinakova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/renata.orinakova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚCHV - Ústav chemických vied
Miestnosť:
RD3O359
Telefón:
+421 55 234 2324
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-8103-2634

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1992, Matematika-Chémia, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave, 1997, Fyzikálna chémia
Titul docent:
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2008, Fyzikálna chémia
Titul profesor:
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2017, Fyzikálna chémia
Titul DrSc.:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 2015, Fyzikálna chémia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: FYCHd - Fyzikálna chémia (jednoodborové štúdium, doktorandský III. st., denná forma), študijný odbor: Chémia, doktorandský stupeň štúdia
Študijný program: FYCHm - Fyzikálna chémia (jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), študijný odbor: Chémia, magisterský stupeň štúdia
Profilové predmety
Fyzikálna chémia I - CHb - Chémia (jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), bakalársky stupeň štúdia
Fyzikálna chémia II - CHb - Chémia (jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), bakalársky stupeň štúdia
Kinetika a katalýza - FYCHm - Fyzikálna chémia (jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), magisterský stupeň štúdia
Teória elektrochemického deja - FYCHm - Fyzikálna chémia (jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), magisterský stupeň štúdia
Pokročilá fyzikálna chémia 2 - FYCHd - Fyzikálna chémia (jednoodborové štúdium, doktorandský III. st., denná forma), doktorandský stupeň štúdia
Trendy vo fyzikálnej chémii I - FYCHd - Fyzikálna chémia (jednoodborové štúdium, doktorandský III. st., denná forma), doktorandský stupeň štúdia
Trendy vo fyzikálnej chémii II - FYCHd - Fyzikálna chémia (jednoodborové štúdium, doktorandský III. st., denná forma), doktorandský stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADC - Renáta Oriňaková, Radka Gorejová, Zuzana Orságová Králová, Lucia Haverová, Andrej Oriňak, Iveta Maskaľová, Miriam Kupková, Miroslav Džupon, Matej Baláž, Monika Hrubovčáková, Tibor Sopčák, Anton Zubrik, Michal Oriňak: Evaluation of mechanical properties and hemocompatibility of open cell iron foams with polyethylene glycol coating. Applied Surface Science 505 (2020) 144634.
ADC - Renáta Oriňaková, Radka Gorejová, Zuzana Orságová Králová, Andrej Oriňak, Ivan Shepa, Jana Hovancová, Alexandra Kovalčíková, Zdenka Lukáčová Bujňáková, Nikolas Király, Mária Kaňuchová, Matej Baláž, Magdaléna Strečková, Miriam Kupková, Monika Hrubovčáková, František Kaľavský, Michal Oriňak: Influence of albumin interaction on corrosion resistance of sintered iron biomaterials with polyethyleneimine coating. Applied Surface Science 509 (2020) 145379.
ADC - Mária Hečková, Magdaléna Strečková, Renáta Oriňaková, Jana Hovancová, Alexandra Gubóová, Tibor Sopčák, Alexandra Kovalčíková, Beatrice Plešingerová, Dávid Medveď, Juraj Szabo, Ján Dusza: Porous carbon fibers for effective hydrogen evolution. Applied Surface Science 506 (2020) 144955.
ADC - Jana Hovancová, Ivana Šišoláková, Renáta Oriňaková, Andrej Oriňak: Nanomaterial-based electrochemical sensors for detection of glucose and insulin. Journal of Solid State Electrochemistry, 21 (2017) 2147-2166.
ADC - Magdaléna Strečková, Renáta Oriňaková, Jana Hovancova, Libor Kobera, Jiří Brus, A.B. Hungria, Vladimír Girman, Erika Mudra, Mária Heckova, Mária Podobova, Alexandra Kovalcikova, Ján Dusza: Fibrous electrocatalytic materials based on carbon/copper/copper phosphides for effective hydrogen evolution. Applied Surface Science 479 (2019) 70-76.
Vybrané projekty
International Visegrad Fund’s Visegrad Grant No. 22020140: „Science in V4 Countries – Development of Novel Sensors for Diagnosis of Diabetes”, zodpovedná riešiteľka projektu.
APVV-16-0029: „Spekané biologicky odbúrateľné kovové materiály“, 2017-2020, zodpovedná riešiteľka projektu.
VEGA 1/0074/17: „Nanomateriály a nanoštruktúrované vrstvy so špecifickou funkcionalitou“, 2017-2020, zodpovedná riešiteľka projektu.

NATO Science for Peace and Security Programme 985148: „Development of New Cathodes for Stable and Safer Lithium-Sulphur Batteries“, 2016-2019, spoluriešiteľka projektu; zodpovedná riešiteľka: doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.

APVV-20-0278: "Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv", 2021-2024, zodpovedná riešiteľka projektu.
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AVČR v Prahe, Česká republika, Praha, 01/1995-02/1995, pozvanie, štúdium vplyvu hydrodynamických parametrov na účinnosť pokovovánia práškových materiálov vo fluidnom lôžku
Department of Inorganic Chemistry, University of Vienna, Rakúsko, Viedeň, 11/2002, štipendium ÖAD, The electrolytical plating process on powder particles
Department of Physical Chemistry, University of Vienna, Rakúsko, Viedeň, 09/2003, štipendium, akcia SR-Rakúsko, Statistical thermodynamical modelling for calculation of mechanical properties of electrochemically prepared coating
University of Münster, Institute of Inorganic and Analytical Chemistry, Nemecko, Münster, 06/2006-07/2006, 08/2007, DAAD projekt, Deposition of metallic and polymeric coating layers – model of mass flow in fluidised bed electrode
University of Münster, Institute of Inorganic and Analytical Chemistry, Nemecko, Münster, 07/2008, 07/2009, DAAD projekt, Surface Modified Cathode Particles for Lithium Batteries with Improved Ionic Electronic Exchange Rates
Organizačné aktivity
členka odborovej komisie pre odbor fyzikálna chémia na PF UPJŠ v Košiciach - PF UPJŠ v Košiciach
členka odborovej komisie pre odbor fyzikálna chémia na FCHPT STU v Bratislave - FCHPT STU v Bratislave

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Cena dekana PF UPJŠ za vedu a výskum v roku 2006.
Projekty
1) Zodpovedná riešiteľka Nemecko-Slovenského DAAD projektu č. 16/2005: Deposition of metallic and polymeric coating layers – model of mass flow in fluidised bed electrode (2006-2007).

2)Zodpovedná riešiteľka VEGA projektu č. 1/2118/05: Modifikácia povrchu práškových častíc elektrochemickým nanášaním viacvrstvových a polymérnych povlakov; (2005-2007).

3)Zástupca zodpovedného riešiteľa VEGA projektu č. 1/3576/06: Identifikácia analytov chromatografickými metódami kombinovanými s vysoko rozlišovacími metódami analýzy povrchov (2006-2008).

Učiteľské mobility: 4)Socrates/Erasmus - Prof. Wiemhöfer, University of Münster, Institute of Inorganic and Analytical Chemistry, Münster, Germany (2006/07 – 2007/08).

Zaujímavé linky

Ďalšie informácie


PF