PF

RNDr. Richard Staňa   EN

Email:
richard.stana@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/richard.stana
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
CAI - Centrum aplikovanej informatiky
Miestnosť:
SA1O07
Telefón:
+421 55 234 2228
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ0L19
Telefón:
+421 55 234 2435
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ŠDM - Študentský domov Medická 4,6
Miestnosť:
Telefón:

PF