Mgr. Richard Staňa

Email:
richard.stana@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
CAI - Centrum aplikovanej informatiky
Miestnosť:
SA1O07
Telefón:
+421 55 234 2228
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ0L19
Telefón:
+421 55 234 2435