PF

RNDr. Samuel Dobák, PhD.   EN

Email:
samuel.dobak@upjs.sk
Homepage:
https://exphys.science.upjs.sk/sk/samuel-dobak
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
SA0O51A
Telefón:
+421 55 234 2547
ORCID iD:
0000-0001-7453-8151
Samostatný vedecký pracovník na Ústave fyzikálnych vied. Jeho výskum je orientovaný na experimentálne a teoretické štúdium magneticky mäkkých materiálov so zameraním na širokofrekvenčné správanie magnetizačných procesov a asociovaných disipačných mechanizmov v amorfných a nanokryštalických zliatinách, feritoch, práškových a multikomponentných kompozitných materiáloch a zrnovo neorientovaných i orientovaných oceliach.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2012, Odbor: Fyzika, Program: Fyzika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2014, Odbor: Fyzika, Program: Fyzika kondenzovaných látok
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2018, Odbor: Fyzika kondenzovaných látok a akustika, Program: Fyzika kondenzovaných látok

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
ÚFV/VF1c/22 Všeobecná fyzika III - Biofyzika, Fyzika, Fyzika-biológia, Fyzika-geografia, Fyzika-chémia, Fyzika-informatika, Matematika-fyzika, Bakalársky I. stupeň štúdia
ÚFV/ZFP1c/14 Základné fyzikálne praktikum III - Biofyzika, Fyzika, Fyzika-biológia, Fyzika-geografia, Fyzika-chémia, Fyzika-informatika, Matematika-fyzika, Bakalársky I. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC - S. Dobák, P. Kollár, J. Füzer, R. Bureš, M. Fáberová, On the ferrite-controlled iron coupling for enhanced soft magnetic hybrid composites via first-order reversal curves, Acta Materialia 246 (2023) 118667. DOI: 10.1016/j.actamat.2022.118667 (IF2022 = 9.400, JCR Q1, 2 Scopus & WoS).

ADC - J. Füzer, M. Strečková, S. Dobák, Ľ. Ďáková, P. Kollár, M. Fáberová, R. Bureš, Y. Osadchuk, P. Kurek, M. Vojtko, Innovative ferrite nanofibres reinforced soft magnetic composite with enhanced electrical resistivity, Journal of Alloys and Compounds 753 (2018) 219 - 227. DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.04.237 (IF2018 = 4.175, JCR Q1, 35 Scopus & WoS)

ADC - S. Dobák, J. Füzer, P. Kollár, M. Fáberová, R. Bureš, Interplay of domain walls and magnetization rotation on dynamic magnetization process in iron/polymer–matrix soft magnetic composites, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 426 (2017) 320 - 327. DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.11.084 (IF2017 = 3.046, JCR Q2, 27 Scopus & WoS)

ADC - S. Dobák, J. Füzer, P. Kollár, Temperature evolution of broadband magnetization behavior in dual-phase soft magnetic compacted materials, Materials and Design 114 (2017) 383 - 390. DOI: 10.1016/j.matdes.2016.11.007 (IF2017 = 4.525, JCR Q1, 4 Scopus & WoS)

ADC - S. Dobák, J. Füzer, P. Kollár, M. Strečková, R. Bureš, M. Fáberová, A comprehensive complex permeability approach to soft magnetic bulk cores from pure or resin coated Fe and pulverized alloys at elevated temperatures, Journal of Alloys and Compounds 695 (2017) 1998 - 2007. DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.11.036 (IF2017 = 3.779, JCR Q1, 12 Scopus & WoS)

Vybrané projekty

APVV-21-0418 (2022 - 2025) Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite, riešiteľ, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

APVV-20-0072 (2021 - 2025) Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami, riešiteľ, zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

APVV-18-0207 (2019 - 2022) Vývoj vysoko-legovaných izotropných elektroocelí pre trakčné motory elektromobilov, riešiteľ, zodpovedný riešiteľ: RNDr. František Kováč, CSc.

APVV-15-0115 (2016 - 2019) Dizajn štruktúry a funkčných vlastností magneticky mäkkých kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných kovov, riešiteľ, zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

APVV-15-0259 (2016 - 2019) Vývoj nekonvenčnej technológie finálneho spracovania izotropných elektrotechnických ocelí, riešiteľ, zodpovedný riešiteľ: RNDr. František Kováč, CSc.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Centre for Research and Technology Hellas, Chemical Process and Energy Resources Institute, Thermi-Thessaloniki, Grécko, 1 týždeň, 06/2022, Vedecko-výskumná spolupráca
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Advanced Materials Metrology and Life Science Division, Turín, Taliansko, 5 mesiacov, 03/2019 - 07/2019, Národný štipendijný program Slovenskej republiky - štipendista vlády SR
Universidad San Francisco de Quito, Quito, Ekvádor, 1 týždeň, 06/2018, IEEE Magnetics Society
Institut d'Études Scientifiques de Cargèse, Cargèse, Korzika, Francúzsko, 2 týždne, 10/2017, European Physical Society
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Nanoscience and Materials Division, Turín, Taliansko, 8 mesiacov, 10/2016 - 07/2017, Národný štipendijný program Slovenskej republiky - štipendista vlády SR
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Nanoscience and Materials Division, Turín, Taliansko, 2 mesiace, 09/2015 - 10/2015, KVARK - Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Nanoscience and Materials Division, Turín, Taliansko, 2 mesiace, 03/2015 - 04/2015, KVARK - Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
 • 2018 – 1. miesto – Cena riaditel’a ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu
 • 2018 – 1. miesto – Cena Štefana Jedlíka – Slovenská magnetická spoločnost’
 • 2018 – Best Poster Award – 21st International Conference on Magnetism, San Francisco, California, USA
 • 2018 – Cena dekana PF UPJŠ za vedeckovýskumnú činnost’ doktorandov
 • 2017 – Cena rektora UPJŠ za významný prínos doktorandov vo vedeckovýskumnej činnosti
 • 2014 – 1. miesto – Cena Štefana Jedlíka – Slovenská magnetická spoločnost’
 • Medzinárodná spolupráca
 • Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Advanced Materials Metrology and Life Science Division, Torino, Italy
 • Politecnico di Torino, Department of Energy „Galileo Ferraris“, Torino, Italy
 • Centre for Research and Technology Hellas, Laboratory of Inorganic Materials, Thermi-Thessaloniki, Greece
 • Aristotle University of Thessaloniki, Department of Chemical Engineering, Thessaloniki, Greece
 • Iné
  Certifikácia
  • Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)
  • European Computer Driving Licence (ECDL)

  Členstvo
  • Člen American Physical Society (2019 - doteraz)
  • Člen IEEE & IEEE Magnetics Society (2017 - doteraz)
  • Člen European Magnetism Association (2017 - doteraz)
  Zaujímavé linky

  Ďalšie informácie


  PF