PF

Mgr. Silvia Gajdošová   EN

Email:
silvia.gajdosova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/silvia.gajdosova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ0O25
Telefón:
+ 421 55 234 2441

PF