PF

RNDr. Šimon Horvát, PhD.   EN

Email:
simon.horvat@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/simon.horvat
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ1O20
Telefón:
+421 55 234 2447
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234

PF