PF

Mgr. Tomáš Samuely, PhD., univerzitný docent   EN

Email:
tomas.samuely@upjs.sk
Homepage:
exphys.science.upjs.sk/sk/tomas-samuely
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
SA0O17
Telefón:
+421 55 234 2578
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-5618-6965

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 2004, fyzika, biofyzika a molekulová fyzika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Universität Basel, Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Švajčiarsko, 2008, fyzika kondenzovaných látok

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
ÚFV/RSM/12 Rastrovacie sondové mikroskopie - Fyzika kondenzovaných látok, 3. stupeň štúdia
ÚFV/EM1/03 Experimentálne metódy FKL II - Fyzika kondenzovaných látok, 2. stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADC - R. T. Leriche, A. Palacio‐Morales, M. Campetella, C. Tresca, S. Sasaki, C. Brun, F. Debontridder, P. David, I. Arfaoui, O. Šofranko, T. Samuely, G. Kremer, C. Monney, T. Jaouen, L. Cario, M. Calandra, and T. Cren, Misfit Layer Compounds: A Platform for Heavily Doped 2D Transition Metal Dichalcogenides, Adv. Funct. Mater. 2007706 (2020). Q1, IF = 15.722, Počet ohlasov: 1
ADC - G. Zhang, T. Samuely, N. Iwahara, J. Kačmarčík, C. Wang, P. W. May, J. K. Jochum, O. Onufriienko, P. Szabó, S. Zhou, P. Samuely, V. V. Moshchalkov, L. F. Chibotaru, and H.-G. Rubahn, Yu-Shiba-Rusinov bands in ferromagnetic superconducting diamond, Sci. Adv. 6, eaaz2536 (2020). Q1, IF = 14.094, Počet ohlasov: 1
ADC - M. Marcin, J. Kačmarčík, Z. Pribulová, M. Kopčík, P. Szabó, O. Šofranko, T. Samuely, V. Vaňo, C. Marcenat, V. Y. Verchenko, A. V. Shevelkov, and P. Samuely, Single-gap superconductivity in Mo8Ga41, Sci. Rep. 9, 13552 (2019). Q1, IF = 4.576, Počet ohlasov: 10
ADC - G. Zhang, T. Samuely, Z. Xu, J. K. Jochum, A. Volodin, S. Zhou, P. W. May, O. Onufriienko, J. Kačmarčík, J. A. Steele, J. Li, J. Vanacken, J. Vacík, P. Szabó, H. Yuan, M. B. J. Roeffaers, D. Cerbu, P. Samuely, J. Hofkens, and V. V. Moshchalkov, Superconducting Ferromagnetic Nanodiamond, ACS Nano 11, 5358 (2017). Q1, IF = 15.211, Počet ohlasov: 17
ADC – G. Zhang, T. Samuely, H. Du, Z. Xu, L. Liu, O. Onufriienko, P. W. May, J. Vanacken, P. Szabó, J. Kačmarčík, H. Yuan, P. Samuely, R. E. Dunin-Borkowski, J. Hofkens, and V. V. Moshchalkov, Bosonic Confinement and Coherence in Disordered Nanodiamond Arrays, ACS Nano 11, 11746 (2017). Q1, IF = 15.211, Počet ohlasov: 13
Vybrané projekty
APVV-20-0425 Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry (TOMAS), 07/2021 - 12/24, zodpovedný riešiteľ
VEGA 1/0743/19 Isingove supravodiče pre topologické fázy hmoty, 01/2019 - 12/2022, zodpovedný riešiteľ
APVV SK-FR-2017-0015 Misfity ako Isingove supravodiče, 01/2018 - 12/2019, zodpovedný riešiteľ

APVV SK-FR-22-0006 Topologická supravodivosť v silne dopovaných misfitoch, 07/2023 - 06/2025, zodpovedný riešiteľ

COST CA16218 Nanocohybri, 11/2017 – 10/2021, člen organizačného výboru

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Laboratoire de physique de la matière vivante, EPFL, Švajčiarsko, Lausanne, Švajčiarsko, 05/2003 - 08/2003, študentská stáž
Institut des NanoSciences de Paris, Sorbonne Université, Paríž, Francúzsko, 21.10.2014 - 20.11.2014, EU COST Short term scientific mission
École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de Paris, Paríž, Francúzsko, 4.5.2015 - 18.5.2015, EU COST Short term scientific mission
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Španielsko, 17.05.2016 - 02.06.2016, EU COST Short term scientific mission
Organizačné aktivity
člen - Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, 2015 - 2019

Doplňujúce informácie o osobe

Medzinárodná spolupráca
University of Southern Denmark, Odense, Dánsko Universidad Autónoma de Madrid, Španielsko Institut de Nanoscience de Paris, Sorbonne Université, Francúzsko Katholieke Universiteit Leuven, Belgicko
Záľuby
veda umenie šport

Ďalšie informácie


PF