Viera Mižáková

Email:
viera.mizakova@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ0O25
Telefón:
+421 55 234 2440

Ďalšie info

Kompletná VUPCH