PF

Mgr. Zoltán Szoplák   EN

Email:
zoltan.szoplak@student.upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/student/zoltan.szoplak
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
Telefón:
+42155234 2434

PF