UPJS

Mgr. Katarína Lukáčová, PhD.   SK

Email:
katarina.lukacova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk//zamestnanec/katarina.lukacova
University:
UPJŠ - Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Department:
CCVaPP - Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Office:
Phone:
University:
UPJŠ - Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Department:
CCVaPP - Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Office:
Phone:
ORCID ID:
0000-0003-3973-2463

Higher education and further qualification growth
First degree of higher education:
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2015, History-Philosophy
Second degree of higher education:
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2017, Teaching og History-Civics
Third degree of higher education:
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2021, Slovak history

Research /art/ teacher profile

Display details  
Profile courses
Bachelor´s Thesis Seminar I and II - History, 1st Degree degree
Selected publications

JANČURA, Mikuláš – HROMUĽÁKOVÁ, Katarína. Automobilizmus a šľachta na Slovensku : Prípad baróna Wielanda z Markušoviec. In Kultúrne dejiny, ISSN 1338-2209, 2019, roč. 10, č.1, s. 52-72

BOJKOVÁ, Alžbeta – HROMUĽÁKOVÁ, Katarína. Vzorová hodina : „Dejiny tvoríš ty!“. In JANČURA, Mikuláš – BOJKOVÁ, Alžbeta (eds.). Dejiny tvoríš ty! História-škola-verejný priestor. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 92-112. ISBN 978-80-8152-718-0.

HROMUĽÁKOVÁ, Katarína. Čo so šľachtou po roku 1918? Životný štýl nobility na príklade rodiny Piller In Jarná internacionalizovaná škola doktorandov 2019 : Zborník príspevkov z 6. ročníka Jarnej internacionalizovanej školy doktorandov. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 162 -168.

LUKÁČOVÁ, Katarína - FILČÁKOVÁ, Miriama. K perspektívam školského dejepisu v kontexte elektronických médií. In Česko-slovenská historická ročenka : recenzovaný vědecký časopis, 2021,roč. 23, č. 1, s. 57-75

HROMUĽÁKOVÁ, Katarína (ed.). Ako sa píšu dejiny? Metódy-prístupy-pramene. Stretnutie mladých historikov 9. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice : UPJŠ, 2020. 156.

HROMUĽÁKOVÁ, Katarína. Metodologické východiská Business History: Výskumný príklad zlievarní Poledniak Košice (1898-1950) / Katarína Hromuľáková. - recenzované. In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene. Stretnutie mladých historikov 9 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice : UPJŠ, 2020, s. 70-83.

Selected projects

Greek Catholic Church in the occupied territory of Czechoslovakia in years 1938 - 1945.

VEGA 1/0184/17

2017 - 2019

Building Democracy by History Teaching

VVGS PCOV

2019

The History of UPJŠ and Historical Digital Archive (HiDA) III.

VVGS PCOV

2022 - 2023

International mobilities and visits
University of Debrecen, July 2018, SAIA Scholarship, Hungarian language summer course
Institute of Economic and Social History, Faculty of Arts, Charles University, February-March 2019, Erasmus+ Intership

Further information


UPJS