UPJS

Mgr. Agata Dorota Horbacz, PhD.   EN

Email:
agata.horbacz@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/agata.horbacz
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
UA1O10
Telefón:
055 234 1558
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
Telefón:
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-3911-9917
Ako odborná asistentka sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosť zameriavam na problematiku zdravotných cvičení a pohybovú aktivitu seniorov. Vyvíjam a realizujem pohybové programy pre rôzne vekové skupiny a organizujem športové podujatia a zdravotné kurzy.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
x, ,
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, PL, 1990, Učiteľský odbor
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Fakulta športu PU v Prešove, 2014, 74-03-9 Športová edukológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Sport and Recreation, študijný odbor: Sport Sciences, bachelor stupeň štúdia
Profilové predmety
Pohybová aktivita pre zdravotne oslabených; cvičenia - Šport a rekreácia, I. stupeň stupeň štúdia
Regenerácia v športe a rekreácií; prednášky a cvičenia - Šport a rekreácia, I. stupeň stupeň štúdia
Klasická a športová masáž - Šport a rekreácia, I. stupeň stupeň štúdia
Didaktika volejbalu - cvičenia - Šport a rekreácia, I. stupeň stupeň štúdia
SPS systém I. a II.; Joga; Pilates - cvičenia - Šport a rekreácia, I. stupeň stupeň štúdia
Vybrané publikácie

V3_HORBACZ, A., KRUČANICA, L., KOVÁČIKOVÁ, Z. The effect of 8-week multicomponent intervention on physical fitness in trained older women. In: Physical activity review : international scientific journal. ISSN 2300-5076. Roč. 11, č. 2 (2023), s. 1-8. 10.16926/par.2023.11.16 DOI; WOS CC; SCOPUS; 2022 IF= 0,9; 2022 CiteScore = 0,38; sign UPJS USEP 000088 ; SIGN-UKO TV ; AKK-UKOTV-7418 A

[OV 210]; [ŠO 5618 7418]


V3_HORBACZ, A., KRUČANICA, L., MAJHEROVÁ, M. Seniors' Opinions on Physical Activity as a Prevention of Cardiovascular and Metabolic Diseases. In: Sport science : international scientific journal of kinesiology. ISSN 1840-3662. Roč. 14, č. 2 (2021), s. 48-55. SCOPUS;

2021 SNIP=0,203; 2021 SJR=0,268; 2021 CiteScore=2; 2021 Q3(Orthopedics and sports medicine) Scimago; 2021 Q3(Physical therapy, sports therapy and rehabilitation) Scimago

[OV 180, 210, 010]; [ŠO 5618 1113]


ADC_HAGOVSKÁ, M., ŠVIHRA, J., BUKOVÁ, A., DRAČKOVÁ, D., HORBACZ, A. The impact of different intensities of exercise on body weight reduction and overactive bladder symptoms- randomised trial. In: European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology : the official journal of the European Association of Gynaecologists and Obstetricians and the European College of Obstetrics and Gynecology. ISSN 0301-2115. Roč. 242, č. 11 (2019), s. 144-149. DOI 10.1016/j.ejogrb.2019.09.027 IF=1,868; JCR - Q3, SJR - Q2.

ADC_HAGOVSKÁ, M., ŠVIHRA, J., BUKOVÁ, A., HORBACZ, A., et al. 2019. Comparison of body composition and overactive bladder symptoms in overweight female university students. In: European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. ISSN 0301-2115. Roč. 237, č. 6 (2019), s. 18-22. DOI 10.1016/j.ejogrb.2019.04.001 IF =1,868; JCR - Q3, SJR - Q2.

ADC_HAGOVSKÁ, M., ŠVIHRA, J., BUKOVÁ, A., DRAČKOVÁ, D., HORBACZ, A., NAGYOVÁ, I. Effect of an exercise programme for reducing abdominal fat on overactive bladder symptoms in young overweight women. In: International Urogynecology Journal : and pelvic floor dysfunction. - ISSN 0937-3462. Roč. 31, č. 5 (2020), s. 895-902. DOI 10.1007/s00192-019-04157-8. IF= 2,071, JCR - Q3, SJR Q2.

Vybrané projekty

Výskumná úloha VEGA 1/0825/17 "Odporúčania pre pohybové aktivity rizikových skupín a ich plnenie na východnom Slovensku" - zástupca projektu. Zodpovedný vedúci: Mgr. A.Buková, PhD.

Výskumná úloha VEGA 1/0234/22 "Vplyv pandémie Covid 19 na pripravenosť a reakciu organizmu vysokoškolákov na telesnú záťaž" - zástupca projektu. Zodpovedný vedúci: prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Akademia J. Dlugosza v Czestochowej, PL, Czestochowa, Poľsko, 23.5.-27.5.2016, Erasmus+
Akademia J. Dlugosza v Czestochowej, Czestochowa, Poľsko, 17.10.-19.10.2017, Erasmus+
Akademia J. Dlugosza v Czestochowej, Czestochowa, Poľsko, 20.11.-24.11.2018, Erasmus+
The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education, Department of Physical Education Katowice, Katowice, PL, 19.09. - 23.09.2022, Erasmus+
University of Rzeszów, College of Medical Sciences, Rzeszów, PL, 5.6. - 10.6.2023, Erasmus+
Organizačné aktivity
člen organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA - Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach, rok 2012: 26-27.1.2012; rok 2014: 20-21.3.2014; rok 2016: 14-15.4.2016; rok 2018: 12-13.4.2018; rok 2024: 24-26.2024
člen vedeckého výboru konferencie: Jakość Życia & Joga i Sztuki Walki Czestochowa, PL - Akademia Jana Dlugosza v Czestochowej (PL), - rok 2016 – medzinárodná študentská vedecká konferencia - Akademia Jana Dlugosza v Czestochowej (PL) - rok 2017 – medzinárodná študentská vedecká konferencia - Akademia Jana Dlugosza v Czestochowej (PL)
člen vedeckej rady medzinárodnej študentskej konferencii „Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie” - Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu (PL), 21.05.2021

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Výskumná úloha VEGA 1/0234/22 „Vplyv pandémie Covid 19 na pripravenosť a reakciu organizmu vysokoškolákov na telesnú záťaž“ - zástupca projektu. Vedúci projektu: prof. PaedDr. Ján Junger, CSc. Výskumná úloha VEGA 1/0825/17 "Odporúčania pre pohybové aktivity rizikových skupín a ich plnenie na východnom Slovensku" - zástupca projektu. Vedúci projektu: Mgr. Alena Buková, PhD. Staršie projekty: 01/2012 - 12/2014 – spoluriešiteľ 1/1343/12_UPJŠ komisie VEGA Vybrané rizikové faktory obezity a pohybová prevencia. Vedúci projektu: doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
Medzinárodná spolupráca
Spolupráca s Univerzitou Jana Dlugosza v Czestochowe (PL)
Iné
Rozvoj pedagogických, odborných a iných zručností: Tréner III. triedy volejbal - AWF Kraków, PL (1990); Licencia - klasická masáž - Studio Rekreacji i Odnowy Biologicznej, Kraków, PL (1993); certifikát - step aerobik - SCAF Bratislava (2006); Cvičiteľ II. triedy jogy - Humatrend Košice (2006); Tréner III. aquafitness - RTVŠ Bratislava (2006); Certifikát cvičiteľa metódy Pilates - Šport Club Pohoda, Trnava (2007); Licencia - klasická a športová masáž - Súkromná masérska škola PELE, Košice (2008); Certificate Back Pain Prevention - IFAA - Kraków PL (2012); Cvičiteľ SM - systém, Smišek - Rehabilitace a regenerace páteře, Praha (2013 a 2014); Kurz - Mäkké techniky - Masérska škola Rege, Trenčín (2016); Kurz Kineziotaping a jeho využite v športe - Akademia Zdrowia Somatic, Nowy Targ, PL (2016); Certifikát cvičiteľa: Funkčný tréning - Fitness university, Warszawa, PL (2016); Kurz: Bolesť chrbtice - spojenie fyzioterapie jogy a silového tréningu - Zdravo a fit s.r.o. - Bratislava (2019); Kurz therapy Trigger points - Akademia Zdrowia Somatic, Nowy Targ, PL (2019); Kurz SPS - výrez medzistavcovej platničky (2016); Kurz - SPS Skolióza (2017); Kurz SPS C, D – manuálne techniky (2018) ; Kurz SPS – horná končatina (2020) - AF rehab, s.r.o, Bratislava, Aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou: - Referentka Filozofickej fakulty od 2014 doteraz - Predseda oddielu aerobik a fitnes TJ Slávia UPJŠ Košice od 2013 doteraz - Organizátor odborného kurzu pod názvom: „Kineziotaping a jeho využitie v športe“ 19. - 20. 5. 2017 - Organizátor odborného kurzu pod názvom: „Therapy tigger points in myofascial pain“ 5.- 6. 4. 2019 - Vedenie vysokoškolskej volejbalovej ligy od roku 2014 do 202. - Organizátor športových podujatí (Turnaj o pohár rektora, Mix volejbal, Aerobik maratón, Memoriál Věry Medveďovej) od roku 2012 – 2020. - Organizátor telovýchovných letných kurzov v zahraničí (Cvičenie pri mori) od roku 2011 – 2020.
Zaujímavé linky
https://orcid.org/0000-0003-3911-9917
Záľuby
hudba, tanec, záhradka, turistika

Ďalšie informácie


UPJS