UPJS

Mgr. Agata Dorota Horbacz, PhD.   EN

Email:
agata.horbacz@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/agata.horbacz
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
UA1O10
Telefón:
055 234 1558
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
Telefón:
ORCID iD:
0000-0003-3911-9917
odborný asistent, svoju vedecko-výskumnú činnosť orientuje na problematiku zdravotných cvičení a sa zameriava na problematiku pohybovej aktivity seniorov. Vytvára a realizuje pohybové programy pre rôzne vekové skupiny. Organizuje športové podujatia a zdravotné kurzy.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
x, ,
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, PL, 1990, Učiteľský odbor
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Fakulta športu PU v Prešove, 2014, 74-03-9 Športová edukológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Pohybová aktivita pre zdravotne oslabených; cvičenia - Šport a rekreácia, I. stupeň stupeň štúdia
Regenerácia v športe a rekreácií; prednášky a cvičenia - Šport a rekreácia, I. stupeň stupeň štúdia
Klasická a športová masáž - Šport a rekreácia, I. stupeň stupeň štúdia
Didaktika volejbalu - cvičenia - Šport a rekreácia, I. stupeň stupeň štúdia
SM systém I. a II.; Joga; Pilates - cvičenia - Šport a rekreácia, I. stupeň stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADC_ HAGOVSKÁ, M., ŠVIHRA, J., BUKOVÁ, A. HORBACZ, A., et al., 2017. Prevalence of urinary incontinence in females performing high-impact exercises. In: International Journal of Sports Medicine. ISSN 0172-4622. Vol. 38, no. 3 (2017), s. 210-216. IF=2,453; JCR - Q2.
ADC_ HAGOVSKÁ, M., ŠVIHRA, J., BUKOVÁ, A., HORBACZ, A., et al., 2018. The impact of physical activity measured by the International Physical Activity questionnaire on the prevalence of stress urinary incontinence in young women. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. ISSN 1872-7654. Vol. 228 (2018), s. 308-312. IF=2,024; JCR - Q3, SJR - Q2.

ADC_HAGOVSKÁ, M., ŠVIHRA, J., BUKOVÁ, A., DRAČKOVÁ, D., HORBACZ, A. The impact of different intensities of exercise on body weight reduction and overactive bladder symptoms- randomised trial. In: European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology : the official journal of the European Association of Gynaecologists and Obstetricians and the European College of Obstetrics and Gynecology. ISSN 0301-2115. Roč. 242, č. 11 (2019), s. 144-149. DOI 10.1016/j.ejogrb.2019.09.027 IF=1,868; JCR - Q3, SJR - Q2.

V3_HORBACZ, A., KRUČANICA, L., MAJHEROVÁ, M. Seniors' Opinions on Physical Activity as a Prevention of Cardiovascular and Metabolic Diseases. In: Sport science : international scientific journal of kinesiology. ISSN 1840-3662. Roč. 14, č. 2 (2021), s. 48-55. SCOPUS; 2021 SNIP=0,203; 2021 SJR=0,268; 2021 CiteScore=2; 2021 Q3(Orthopedics and sports medicine) Scimago; 2021 Q3(Physical therapy, sports therapy and rehabilitation) Scimago.[OV 180, 210, 010]; [ŠO 5618 1113].


V3_HORBACZ, A., KRUČANICA, L., KOVÁČIKOVÁ, Z. The effect of 8-week multicomponent intervention on physical fitness in trained older women. In: Physical Activity Review : International Scientific Journal. ISSN 2300-5076. Roč. 11, č. 2 (2023), s. [1-8], online. - Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85156229274&origin=resultslist. DOI:10.16926/par.2023.11.16; SCOPUS; WOS CC; [OV 210]; [ŠO 5618]


Vybrané projekty

Výskumná úloha VEGA 1/0825/17 "Odporúčania pre pohybové aktivity rizikových skupín a ich plnenie na východnom Slovensku" - zástupca projektu. Zodpovedný vedúci: Mgr. A.Buková, PhD.

Výskumná úloha VEGA 1/0234/22 "Vplyv pandémie Covid 19 na pripravenosť a reakciu organizmu vysokoškolákov na telesnú záťaž" - zástupca projektu. Zodpovedný vedúci: prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Akademia J. Dlugosza v Czestochowej, Czestochowa, Poľsko, 23.5.-27.5.2016, Erasmus+
Akademia J. Dlugosza v Czestochowej, Czestochowa, Poľsko, 17.10.-19.10.2017, Erasmus+
Akademia J. Dlugosza v Czestochowej, Czestochowa, Poľsko, 20.11.-24.11.2018, Erasmus+
The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education, Department of Physical Education Katowice, Katowice, PL, 19.09. - 23.09.2022, Erasmus+
University of Rzeszów, College of Medical Sciences, Rzeszów, PL, 5.6. - 10.6.2023, Erasmus+
Organizačné aktivity
člen organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA - Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach, rok 2012: 26-27.1.2012; rok 2014: 20-21.3.2014; rok 2016: 14-15.4.2016; rok 2018: 12-13.4.2018.
člen vedeckého výboru konferencie: Jakość Życia & Joga i Sztuki Walki Czestochowa, PL - Akademia Jana Dlugosza v Czestochowej (PL), - rok 2016 – medzinárodná študentská vedecká konferencia - Akademia Jana Dlugosza v Czestochowej (PL) - rok 2017 – medzinárodná študentská vedecká konferencia - Akademia Jana Dlugosza v Czestochowej (PL)
člen vedeckej rady medzinárodnej študentskej konferencii „Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie” - Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu (PL), 21.05.2021

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Výskumná úloha VEGA 1/0825/17 "Odporúčania pre pohybové aktivity rizikových skupín a ich plnenie na východnom Slovensku" - zástupca projektu. Vedúci projektu: Mgr. Alena Buková, PhD. Staršie projekty: 01/2012 - 12/2014 – spoluriešiteľ 1/1343/12_UPJŠ komisie VEGA Vybrané rizikové faktory obezity a pohybová prevencia. Vedúci projektu: doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
Medzinárodná spolupráca
Spolupráca s Univerzitou Jana Dlugosza v Czestochowe (PL)
Iné
Rozvoj pedagogických, odborných a iných zručností: Tréner III. triedy volejbal - AWF Kraków, PL (1990); Licencia - klasická masáž - Studio Rekreacji i Odnowy Biologicznej, Kraków, PL (1993); certifikát - step aerobik - SCAF Bratislava (2006); Cvičiteľ II. triedy jogy - Humatrend Košice (2006); Tréner III. aquafitness - RTVŠ Bratislava (2006); Certifikát cvičiteľa metódy Pilates - Šport Club Pohoda, Trnava (2007); Licencia - klasická a športová masáž - Súkromná masérska škola PELE, Košice (2008); Certificate Back Pain Prevention - IFAA - Kraków PL (2012); Cvičiteľ SM - systém, Smišek - Rehabilitace a regenerace páteře, Praha (2013 a 2014); Kurz - Mäkké techniky - Masérska škola Rege, Trenčín (2016); Kurz Kineziotaping a jeho využite v športe - Akademia Zdrowia Somatic, Nowy Targ, PL (2016); Certifikát cvičiteľa: Funkčný tréning - Fitness university, Warszawa, PL (2016); Kurz: Bolesť chrbtice - spojenie fyzioterapie jogy a silového tréningu - Zdravo a fit s.r.o. - Bratislava (2019); Kurz therapy Trigger points - Akademia Zdrowia Somatic, Nowy Targ, PL (2019); Kurz SPS - výrez medzistavcovej platničky (2016); Kurz - SPS Skolióza (2017); Kurz SPS C, D – manuálne techniky (2018) ; Kurz SPS – horná končatina (2020) - AF rehab, s.r.o, Bratislava, Aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou: - Referentka Filozofickej fakulty od 2014 doteraz - Predseda oddielu aerobik a fitnes TJ Slávia UPJŠ Košice od 2013 doteraz - Organizátor odborného kurzu pod názvom: „Kineziotaping a jeho využitie v športe“ 19. - 20. 5. 2017 - Organizátor odborného kurzu pod názvom: „Therapy tigger points in myofascial pain“ 5.- 6. 4. 2019 - Vedenie vysokoškolskej volejbalovej ligy od roku 2014 do 202. - Organizátor športových podujatí (Turnaj o pohár rektora, Mix volejbal, Aerobik maratón, Memoriál Věry Medveďovej) od roku 2012 – 2020. - Organizátor telovýchovných letných kurzov v zahraničí (Cvičenie pri mori) od roku 2011 – 2020.
Zaujímavé linky
https://orcid.org/0000-0003-3911-9917
Záľuby
hudba, tanec, záhradka, turistika

Ďalšie informácie


UPJS