UPJS

Mgr. Dávid Kaško, PhD.   EN

Email:
david.kasko@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/david.kasko
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
UA1O6
Telefón:
055 234 1627
ORCID iD:
0000-0003-4080-4786

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, 2008, Učiteľstvo telesnej výchvoy
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Prešovská univerzita v Prešove, 2018, Vedy o športe, Športová edukológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Biomechanika - Šport a rekreácia, 1. stupeň stupeň štúdia
Fitness 1 - Šport a rekreácia, 1. stupeň stupeň štúdia
Fitness 2 - Šport a rekreácia, 1. stupeň stupeň štúdia
Letné outdoorové aktivity - Šport a rekreácia, 1. stupeň stupeň štúdia
Teória a didaktika bedmintonu a stolného tenisu - Šport a rekreácia, 1. stupeň stupeň štúdia
Tvorba stravovacích programov - Šport a rekreácia, 1. stupeň stupeň štúdia
Cestovný ruch a rekreácia - Šport a rekreácia, 1. stupeň stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADC_CZERWIŃSKA-LEDWIG, O., CHITRYNIEWICZ-ROSTEK, J., NASTAŁEK, M., KREŻAŁEK, P., JĘDRYCHOWSKA, D., TOTKO-BORKUSEWICZ, N., UHER, I., KAŠKO, D., TOTA, L., TYKA, A., TYKA, A., PIOTROWSKA, A. 2019. The Impact of Vibration Therapy Interventions on Skin Condition and Skin Temperature Changes in Young Women with Lipodystrophy: A Pilot Study. In: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. - ISSN 1741-427X. Roč. 2019, art. no. 8436325, s. 1-9.
ADE_KAŠKO, D. 2016. Postural stability of students of Pavol Jozef Šafárik in: Kultura Fizyczna ISSN 1895-8680, vol. 15, no3 s 91-99.
ADE_UHER, I., CHOLEWA, J., KUNICKI, M., CIMBOLÁKOVÁ, I.,- KAŠKO, D. 2018. Motivation and its basic theories. In: Journal of Physical Fitness, Medicine & Treatment in Sports. - ISSN 2577-2945. - Roč. 1, č. 5 (2018), s. 1-4.
ADE_UHER, I., CIMBOLÁKOVÁ, I., KÜCHELOVÁ, Z., CHOLEWA, J., KUNICKI, M., KAŠKO, D., ŠVEDOVÁ, M. 2018. The awareness in sports performance, In: Journal of Physical Fitness, Medicine & Treatment in Sports. - ISSN 2577-2945. - Roč. 3, č. 1 (2018), s. 1-5.
ADE_UHER, I., CIMBOLÁKOVÁ, I., KAŠKO, D., KÜCHELOVÁ, Z. 2018. Yoga and Health. In: Journal of Yoga and Physiotherapy. - ISSN 2476-1303. - Roč. 6, č. 3 (2018), s. 1-3. - DOI 10.19080/JYP.2018.06.555688
Vybrané projekty

VEGA_1/0234/22


Vplyv pandémie Covid 19 na pripravenosť a reakciu organizmu vysokoškolákov na telesnú záťaž (spoluriešiteľ)


Cieľom nášho výskumného projektu je získať informácie a rozšíriť poznatky o pripravenosti a reakcii organizmu vysokoškolákov na intenzívnu pohybovú činnosť po dlhotrvajúcich pandemických opatreniach na Covid 19 vo vzťahu k ich spôsobu života, študijnému odboru a miestu bydliska.

Ďalšie informácie


UPJS