RNDr. Edita Vojtová

Email:
edita.vojtova@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
R UPJŠ - Rektorát UPJŠ
Miestnosť:
RA1O127
Telefón:
055 234 1171