UPJS

RNDr. Emil Hutňan   EN

Email:
emil.hutnan@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/emil.hutnan
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT UPJŠ - Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ
Miestnosť:
RA1O121
Telefón:
055 234 1510

UPJS