UPJS

Mgr. Emília Marinecová   EN

Email:
emilia.komendatova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/emilia.komendatova
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT_AiS2 - Úsek vývoja informačných a znalostných systémov (AiS2).
Miestnosť:
Telefón:
055 234 2354

UPJS