UPJS

Ing. Erika Ondrejová   EN

Email:
erika.ondrejova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/erika.ondrejova/
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT UPJŠ - Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ
Miestnosť:
RA1O120
Telefón:
1512

UPJS