UPJS

Helena Sedláková   EN

Email:
helena.sedlakova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/helena.sedlakova
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT UPJŠ - Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ
Miestnosť:
Telefón:
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT UPJŠ - Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ
Miestnosť:
RA1O120
Telefón:
055 234 1514

UPJS