UPJS

Bc. Jakub Mohler   EN

Email:
jakub.mohler@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/jakub.mohler
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT UPJŠ - Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ
Miestnosť:
Telefón:
055 234 2425

UPJS