UPJS

Jana Šusterová   EN

Email:
jana.susterova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/jana.susterova
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT UPJŠ - Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ
Miestnosť:
RA1O123
Telefón:
055 234 1511

UPJS