Ing. Jozef Maligda

Email:
jozef.maligda@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ŠDM - Študentský domov Medická 4,6
Miestnosť:
Telefón:
055 234 1680