UPJS

Bc. Jozef Obrin   EN

Email:
jozef.obrin@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/jozef.obrin
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT_AiS2 - Úsek vývoja informačných a znalostných systémov (AiS2).
Miestnosť:
Telefón:
055 234 2455
Zobraziť všetko  

UPJS