Ing. Jozef Skokan

Email:
jozef.skokan@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
UVZ Danišovce - Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce
Miestnosť:
UVZ0O03
Telefón: