UPJS

Mgr. Katarína Varchulová   EN

Email:
katarina.varchulova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/katarina.varchulova
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT_AiS2 - Úsek vývoja informačných a znalostných systémov (AiS2).
Miestnosť:
Telefón:
055 234 2354

UPJS