UPJS

Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.   EN

Email:
ladislav.krucanica@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/ladislav.krucanica
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
UA1O11
Telefón:
055 234 1629
ORCID iD:
0000-0002-1279-2979

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Komenského, 2008, učiteľstvo všeobecnovzdelávacách predmetov/Tv -AJ
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Mateja Bela, 2016, športová humanistika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Didaktika plávania 1/2 - šport a rekreácia, 1.stupeň stupeň štúdia
Netradičné športy 1/2 - šport a rekreácia, 1.stupeň stupeň štúdia
Didaktika rekreačného športu - cvičenie - šport a rekreácia, 1.stupeň stupeň štúdia
Didaktika basketbalu - šport a rekreácia, 1.stupeň stupeň štúdia
Základy atletiky - šport a rekreácia, 1.stupeň stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADC_BUKOVÁ, A., ZUSKOVÁ, K., KRUČANICA, L., KÜCHELOVÁ, Z., URBANSKÁ, L., MELICHAR, R. Dietary habits of female university students in Eastern Slovakia in the context of sports activity In: Applied sciences. ISSN 2076-3417. Roč. 11, č. 14 (2021), art. no. 6402, s. 1-12. DOI 10.3390/app11146402
ADM_BUKOVÁ, A., HAGOVSKÁ, M., HORBACZ, A., KRUČANICA, L., KÜCHELOVÁ, Z. 2019. Are patients with selected chronic diseases informed about the benefits of physical activity? In: TRENDS in Sport Sciences. ISSN 2391-436X. Roč. 26, č. 4 (2019), s. 157-164. 2020:Q4; SJR0.17
ADM_GÖRNER, K., KRUČANICA, L., SAWICKI, Z. 2020. Selected socio-economic factors influencing swimming competency of secondary school students In: Journal of physical education and sport. ISSN 2247-8051. Roč. 20, č. 4 (2020), s. 1666-1672. 2020:Q2; SJR 0.35
AEC_ BUKOVÁ, A., HAGOVSKÁ, M., DRAČKOVÁ, D., HORBACZ, A., WASIK, J., KRUČANICA, L. 2019. Awareness of patients suffering from selected chronic diseases of the importance of physical activity in treating their disorders. In: Physical activity review. - Czestochowa : PPHU Projack, (2019). ISBN 23005076. s. 234-239, DOI 10.16926/par.2019.07.27
ADE_KÜCHELOVÁ, Z., BUKOVÁ, A., JUNGER, J. KRUČANICA, L. 2019. Cancer patients' awareness of the importance of physical activity in treating their disorders. In: Acta Salus Vitae. - ISSN 1805-8787. - Roč. 7, č. 2 (2019), s. 51-64.
Vybrané projekty

2021/2022 - Validizácia škál subjektívnej pohody pre potreby slovenskej športovej praxe: SWLS, SPANE a FS

2022/trvá - Projekt Erasmus+ - Heads Up - Mental health of adolescents in school/ Duševné zdravie adolescentov

Ďalšie informácie


UPJS