UPJS

Mgr. Lenka Abrinková, PhD.   EN

Email:
lenka.abrinkova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/lenka.abrinkova
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
UNIPOC - Univerzitné poradenské centrum
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
UNIPOC - Univerzitné poradenské centrum
Miestnosť:
Telefón:
ORCID iD:
0000-0002-1180-8844
Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika som vyštudovala jednoodborovú psychológiu (2018) a doplnkové pedagogické štúdium v odbore učiteľstvo predmetu psychológia (2018) a v roku 2022 som získala titul PhD v študijnom programe sociálna psychológia a psychológia práce. Aktuálne pôsobím ako poradca v Univerzitnom poradenskom centre UNIPOC, kde sa venujem najmä psychologickému poradenstvu pre slovenských aj zahraničných študentov. Výskumne venujem najmä témam ako reziliencia, psychohygiena a rizikové správanie adolescentov. Počas štúdia som niekoľkokrát odcestovala na študijné a výskumne pobyty do zahraničia (Litva, Česká republika, Portugalsko) a pracovala som na krízových linkách pomoci (LDD, IPčko). Kontinuálne sa vzdelávam na poli poradenstva a psychoterapie pričom vo svojej práci uplatňujem najmä na človeka zameraný prístup, nakoľko som od roku 2022 frekventantkou v psychoterapeutickom výcviku Na človeka orientovanej psychoterapii v Českom inštitúte PCA Brno. Vo voľných chvíľach čítam knihy (vždy mám rozčítané dve: jednu odbornú a jednu beletriu) a venujem sa priateľom a horám – najlepšie v tejto kombinácií. Som veľkou milovníčkou jedla, Netflixu a dobrej kávy. Moje najkrajšie chvíle sú na chalupe, v hojdacej sieti, pri slniečku a bez internetu :-)
Zobraziť všetko  
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
University of Algarve, Faro, Portugalsko, Jún 2019 - August 2019, Erasmus + stáž
Univerzita Karlova v Prahe, Praha, Česká republika, September 2017 - Február 2018, Erasmus + mobilita
Vytautas Magnus University, Kaunas, Litva, Január 2016 - Jún 2016, Erasmus + mobilita

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Hlavný riešiteľ: Intrapersonálne a interpersonálne faktory so zdravím súvisiaceho správania stredoškolákov (vvgs-2019-1073) - ukončené Spoluriešiteľ: Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov. Rizikové správanie a emigračné, migračné zámery (APVV-15-0662) - ukončené Spoluriešiteľ: Trendy v prevalencii rizikového správania adolescentov. Školské randomizované kontrolné štúdie prevencie užívania drog slovenských adolescentov (VEGA - 1/0371/20) - v procese
Zaujímavé linky
https://www.researchgate.net/profile/Lenka-Abrinkova-2 https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/poradenstvo/mgr-abrinkova/ https://www.studujsff.sk/post/mgr-lenka-abrinkov%C3%A1

UPJS