UPJS

RNDr. Lukáš Miňo, PhD.   EN

Email:
lukas.mino@upjs.sk
Homepage:
s.ics.upjs.sk/~lukasmino/
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT_AiS2 - Úsek vývoja informačných a znalostných systémov (AiS2).
Miestnosť:
Telefón:
055 234 2455

UPJS