UPJS

Marek Lipták   EN

Email:
marek.liptak@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/marek.liptak
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT UPJŠ - Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ
Miestnosť:
RA0O24
Telefón:
055 234 1522

UPJS