UPJS

RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.   EN

Email:
michal.tkac@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/michal.tkac
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
R UPJŠ - Rektorát UPJŠ
Miestnosť:
Telefón:
055 234 1254

UPJS