UPJS

Ing. Miroslav Pomikala   EN

Email:
miroslav.pomikala@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/miroslav.pomikala
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT UPJŠ - Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ
Miestnosť:
RA0O25
Telefón:
0550234 1520

UPJS