UPJS

Bc. Monika Rapavá   EN

Email:
monika.rapava@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/monika.rapava
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT UPJŠ - Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ
Miestnosť:
Telefón:
055 234 2425

UPJS