UPJS

Mgr. Patrik Berta   EN

Email:
patrik.berta@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/patrik.berta
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
UA1O11
Telefón:
055 234 1629
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-6021-8576

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, Vedy o športe; Šport a rekreácia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020, Vedy o športe; Šport a rekreácia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Športové lezenie 1 - Šport a rekreácia, I stupeň štúdia
Športové lezenie 2 - Šport a rekreácia, I stupeň štúdia
Didaktika salového futbalu - Šport a rekreácia, I stupeň štúdia
Vybrané publikácie

AED_BERTA, P., KRUČANICA, L., 2021. Organizácia kurzu športového lezenia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v akademickom roku 2018/2019. In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2021: recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: TUKE, (2021). s. 223-229. ISBN 9788055338606.

Vybrané projekty

VVGS-2022-2118. Vytvorenie športovo špecifickej batérie testov na hodnotenie svalovej sily a vytrvalosti u športových lezcov. trvanie projektu: 2022-2023 pozícia: zodpovedný riešiteľ

2018-3-SK02-KA105-001964 Beyond the Limits trvanie projektu: 2019-2021 pozícia: projektový koordinátor

GAUK184122. Vliv vybraných forem aktivního odpočinku na zotavení z lokální únavy. trvanie projektu: 2022-2024 pozícia: riešiteľ od 1.1.2023

GAUK182423. Efekt krátkodobého programu aktivit v přírodě na psychofyziologickou odezvu organismu při akutní stresové zátěži. trvanie projektu: 2023-2025 pozícia: riešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
IDRYMA ERGODOTISIS EKPEDEFSIS NEOLEAS, Ηρακλέους, 8, Στρόβολος 2040, Λευκωσία, Κύπρος Cyprus, 25.4 - 05.5 2019, Erasmus+ Tréningový kurz "Writing E+ can be achievable"
Asociatia D.G.T., Intre Garduri Street, No. 3, Postal Code: 077065 , Corbeanca, Ilfov Corbeanca, ILFOV Romania, 10.9.- 10.12.2019, Erasmus+ stáž
Jan Dlugosz University in Czestochowa, ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa Poland, 10.10.2017 - 15.2.2018, Erasmus+ študijný pobyt
Champions Factory LTD, Unit3 Herbert Street London E13 8BE England, 2.10.2017 – 8.10.2017, Erasmus+ Tréningový kurz “Sport for Sustainable Development”
Horolezecký klub Univezita Košice, Jarná 19, 8.8.2021-17.8.2021, Erasmus+ Tréningový kurz "Beyond the limits!" koordinátor projektu
Universität Innsbruck, Innsbruck, Austria, 19.06.2023-02.07.2023, Erasmus+ stáž
Universität Innsbruck, Innsbruck, Austria, 4.09.2023-08.09.2023, Erasmus+

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Erasmus+ 2018-3-SK02-KA105-001964 tréningový kurz "Beyond the limits! " Koordinátor projektu: Mgr. Patrik Berta

Ďalšie informácie


UPJS