UPJS

RNDr. Peter Matta, PhD.   EN

Email:
peter.matta@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/CV/zamestnanec/peter.matta
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT UPJŠ - Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ
Miestnosť:
Telefón:
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CCVaPP - Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Miestnosť:
RA2O28
Telefón:
+421 55 234 1287
Zobraziť všetko  

Doplňujúce informácie o osobe

Medzinárodná spolupráca
  • Univerzita A.Mickiewicza, Poznań, Poľsko
  • Ústav molekulárnej fyziky PAN, Poznań, Poľsko
  • Univerzita Łódź, Poľsko

UPJS