UPJS

Mgr. Petra Tomková, PhD.   EN

Email:
petra.tomkova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/petra.tomkova
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
Telefón:
055 234 1558
ORCID iD:
0000-0002-4280-9057
- Členka redakčnej rady (RR) univerzitného časopisu Universitas Safarikiana na UPJŠ - Členka sekcie športového aerobiku v Slovenskej gymnastickej federácií - Medzinárodná rozhodkyňa v športovom aerobiku od roku 2017 - Trénerka reprezentačných úsekov pretekárok športového aerobiku na Slovensku v rámci SGF Vyznamenania a ocenenia

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Fakulta športu PU v Prešove, 2014, Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Fakulta športu PU v Prešove, 2016, Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, Učiteľstvo telesnej výchovy
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Fakulta športu PU v Prešove, 2020, Vedy o športe, Športová edukológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Terminológia telesných cvičení - Šport a rekreácia, I. stupeň štúdia
Základy gymnastických športov - Šport a rekreácia, I. stupeň štúdia
Kultúrno-umelecká animácia - Šport a rekreácia, I. stupeň štúdia
Kondičná gymnastika - Šport a rekreácia, I. stupeň štúdia
Pohybové skladby - Šport a rekreácia, I. stupeň štúdia
Vybrané projekty
VEGA č. 1/0754/20. Faktory športového výkonu v kontexte svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie adolescentov. Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Oľga KYSELOVIČOVÁ, PhD.
KEGA č. 036PU-4/2016. Implementácia nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno-vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-časových aktivitách. Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Květoslava, PEREČINSKÁ, PhD.
VEGA č. 1/0997/16. Štruktúra talentovanosti ako determinant evaluácie športových predpokladov. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Róbert Kandráč, PhD.

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
- Cena rektora Prešovskej univerzity za rok 2014 - Cena rektora Prešovskej univerzity za rok 2010 Významné svetové a európske podujatia v športovom aerobiku - reprezentácia a súčasť výpravy: - 2021 - Majstrovstvá sveta, Baku (AZE), trénerka - 2019 - Majstrovstvá Európy, Baku (AZE), trénerka - 2017 - Majstrovstvá Európy, Ancona (ITL), rozhodkyňa - 2016 - Majstrovstvá sveta, Incheon (Kórea), pretekárka - 2015 - Majstrovstvá Európy, Evlas (POR), pretekárka - 2014 - Majstrovstvá sveta, Cancún (MEX), pretekárka - 2011 - Majstrovstvá Európy, Bukurešť (ROU), pretekárka - 2010 - Majstrovstvá sveta, Rodez (FRA), pretekárka - 2007 - Majstrovstvá Európy, Maďarsko, pretekárka Konferencie - 2019 - Aktívna účasť na konferencii Diagnostika v športe, Fakulta športu PU, 2019. - 2017 - Aktívna účasť na medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii v Rzesowe „III International Scientific Conference of Students and Young Scientists“ Účasť na celoštátnych kolách študentskej vedeckej a umeleckej činnosti: - 2019 - účasť; sekcia doktorandov, Fakulta telesnej výchovy a športu UK BA - 2017, 2. miesto – pohybová skladba (PS), športová sekcia; celoštátne kolo, UKF NI - 2015, 1. miesto – PS, športová sekcia, celoštátne kolo, FŠ PU - 2014, 3.miesto - PS, športová sekcia, celoštátne kolo, UMB BB - 2013, 3. miesto, PS, celoštátne kolo, UKF NI - 2011 - 3. miesto, PS, celoštátne kolo, FŠ PU
Projekty
- VEGA č. 1/0754/20. Faktory športového výkonu v kontexte svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie adolescentov. Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Oľga KYSELOVIČOVÁ, PhD. - KEGA č. 036PU-4/2016. Implementácia nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno-vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-časových aktivitách. Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Květoslava, PEREČINSKÁ, PhD. - VEGA č. 1/0997/16. Štruktúra talentovanosti ako determinant evaluácie športových predpokladov. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Róbert Kandráč, PhD.

Ďalšie informácie


UPJS