UPJS

Mgr. Richard Melichar   EN

Email:
richard.melichar@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/richard.melichar
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
Telefón:
055 234 1627
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-5349-0379

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, Vedy o športe, Šport a rekreácia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, 2021, Tělesná výchova a sport, Trénerství a management sportu
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, prebieha, Kinantropológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Zimné outdoorové aktivity - Šport a rekreácia, 1. stupeň štúdia
Didaktika florbalu - Šport a rekreácia, 1. stupeň štúdia
Didaktika stolného tenisu a bedmintonu - Šport a rekreácia, 1. stupeň štúdia
Management a marketing v športe a rekreácii - Šport a rekreácia, 1. stupeň štúdia
Netradičné športy 2 - Šport a rekreácia, 1. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC_BUKOVÁ, A., ZUSKOVÁ, K., KRUČANICA, L., KÜCHELOVÁ, Z., URBANSKÁ, L., MELICHAR, R. 2021. Dietary habits of female university students in Eastern Slovakia in the context of sports activity. In: Applied sciences. ISSN 2076-3417. Roč. 11, č. 14 (2021), art. no. 6402, s. [1-12]. - DOI 10.3390/app11146402. IF =2,679; JCR - Q3, SJR - Q2.

AED_TOMKOVÁ, P., HORBACZ, A., MELICHAR, R. 2021. Online výučba vybraných športových aktivít počas pandémie Covid-19 na UPJŠ v Košiciach. In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2021: recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: TUKE. ISBN 9788055338606. s. 201-207.

AED_KAŠKO, D., ČURGALI, M., MELICHAR, R., JESENSKÝ, M. 2021. Vybrané aspekty otužovania na regeneráciu v športe. In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2021: recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: TUKE. ISBN 9788055338606. s. 268-275.

BAB_MELICHAR, R., KÜCHELOVÁ, Z., ZUSKOVÁ, K. 2016. Základy Ultimate Frisbee (prvé). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu. ISBN 978-80-8152-474-5.

Vybrané projekty

VVGS č. 2021-1857. Doba riešenia: 2021 - 2022. Validizácia škál subjektívnej pohody pre potreby slovenskej športovej praxe: SWLS, SPANE a FS. - Spoluriešiteľ

VEGA č. 1/0234/22. Doba riešenia: 2022 - 2024. Vplyv pandémie Covid 19 na pripravenosť a reakciu organizmu vysokoškolákov na telesnú záťaž - Spoluriešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Rzesziw University, College of Medical Sciences/Institute of Physical Culture Studies, Cicha 2a 35-959 Rzeszów, 12.09.2022 - 16.09.2022, ERASMUS+
Karlova univerzita v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, José Martího 269/31, 162 52 – Praha 6 – Veleslavín, 21.05.2023 - 27.05.2023, ERASMUS+
Organizačné aktivity
Konferencia POHYB A ZDRAVÍ - Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, Rok 2017: 17-19.5.2017

Ďalšie informácie


UPJS