UPJS

Mgr. Viktoriya Yanochko   EN

Email:
viktoria.yanochko@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/viktoria.yanochko
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT UPJŠ - Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ
Miestnosť:
RA1O125
Telefón:
055 234 1516

UPJS