JUDr. Zuzana Gažová

Email:
zuzana.gazova@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
R UPJŠ - Rektorát UPJŠ
Miestnosť:
RA0O37
Telefón:
055 234 1150