UPJS

Bc. Zuzana Hennelová   EN

Email:
zuzana.hennelova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/zuzana.hennelova
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
CIaKT UPJŠ - Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ
Miestnosť:
Telefón:

UPJS