UPJS

Mgr. Zuzana Kováčiková, PhD.   EN

Email:
zuzana.kovacikova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/zuzana.kovacikova
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
ÚTVŠ - Ústav telesnej výchovy a športu
Miestnosť:
Telefón:
ORCID iD:
0000-0002-9206-7725

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2004 - 2009, Učiteľstvo - trénerstvo (špecializácia karate)
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2009 - 2012, Športová edukológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Biomechanika - Šport a rekreácia, I. stupeň štúdia
Antropomotorika - Šport a rekreácia, I. stupeň štúdia
Teória a didaktika športového tréningu - Šport a rekreácia, I. stupeň štúdia
Vybrané publikácie
ADC_KOVACIKOVA, Z., SARVESTAN, J., NEUMANNOVA, K., LINDUSKA, P., GONOSOVA, Z., & PECHO, J. 2020. Balance control during stair descent on compliant surface is associated with knee flexor and ankle plantar flexor strength in older adults. In: Journal of biomechanics. ISSN (print) 0021-9290. Roč. 111. s. 1-6, art. no. 110013. IF (JCR) 2019=2,320.
ADC_KOVACIKOVA, Z., & ZEMKOVÁ, E. 2021. The Effect of Agility Training Performed in the Form of Competitive Exercising on Agility Performance. In: Research quarterly for exercise and sport. ISSN (print) 0270-1367. Roč. 92(3). s.271-278. IF (JCR) 2019=1,883
ADC_KOVÁČIKOVÁ, Z., NEUMANNOVÁ, K., RYDLOVA, J., BIZOVSKÁ, L., & JANURA, M. 2018. The effect of balance training intervention on postural stability in children with asthma. In: Journal of Asthma. ISSN (print) 0277-0903. Roč. 55, č. 5. s. 502-510.

V3_BUKOVÁ, Alena, et al. Advancing age is associated with more impaired mediolateral balance control after step down task. Gait & Posture, 2023, 100: 165-170.

ADM_KOVÁČIKOVÁ, Z., SARVESTAN, J., & ZEMKOVÁ, E. 2021. Age-related differences in stair descent balance control: Are women more prone to falls than men?. In: PLoS one. ISSN (online) 1932-6203. Roč. 16, č.1. e0244990.
Vybrané projekty

Posturální stabilita a její vztah k síle vybraných svalových skupin/ Postural stability and its relationship to the muscle strength of selected muscle groups.


Poskytovateľ grantu: Grantová agentúra ČR (GAČR)

ID: 18-16107Y

Doba riešenia: 1.1.2018 – 31.12.2020

Pozícia: Hlavná riešiteľka

Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta/ Split-Core Trainer Strengthening System for athletes and untrained individuals with functional back pain.


Poskytovateľ grantu: APVV

ID: 15-0704

Doba riešenia: 7/2016 – 6/2019

Pozícia: Spoluriešiteľka

Rozvoj kapacít a programov pre doktorandov v oblasti vied o živej prírode pre ich lepšie uplatnenie na trhu.


Poskytovateľ grantu: INTERREG SK-AT

ID: 305011ABB8

Doba riešenia: 2020-2022

Pozícia: Projektová manažérka

EURAXESS Hubs


Poskytovateľ grantu: H2020 

ID: 101035541

Doba riešenia: 1.9.2021 – 31.8.2022

Pozícia: A1

Effective training of transferable skills related to open science and innovation for PhD candidates and early-stage researchers


Poskytovateľ grantu: H2020 

ID: 101006452

Doba riešenia: 18 mesiacov (2021/2022)

Pozícia: A1

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, Nábr. Arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, 3 mesiace., Povinná trojmesačná stáž v rámci projektu POSTDOC CZ.1.07/2.3.00/30.0004. Supervízor: prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.
University Hospital Vienna, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien, Týždňová stáž., Stáž bola realizovaná v rámci doktorandského štúdia. Supervízor: Ao.Univ.Prof. Dr.med.univ. Gerold Ebenbichler
Organizačné aktivity
7th International Conference on Strength Training - organizácia workshopu a propagácia katedry pre zahraničných účastníkov konferencie. - FTVŠ UK, 28. - 30. 10. 2010
Organizovanie workshopu pre akademických pracovníkov a študentov UP. - FTK UP v Olomouci, ČR. V rámci projektu POSTDOC CZ.1.07/2.3.00/30.0004., 15. - 18.9.2011
Tvorba a realizácia 8- týždňového tréningového programu pre seniorov na FTK UP v Olomouci. - FTVŠ UK, 2020
Garant tréningového programu pre deti s Asthma Bronchiale. V rámci projektu POSTDOC CZ.1.07/2.3.00/30.0004. - FTK UP v Olomouci, ČR
Organizovanie doktorandskej školy v rámci projektu CARLiS - SAIA, n.o., 27.3. - 31.3.2022

Ďalšie informácie


UPJS