UPJS

RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.   EN

Email:
zuzana.orsagova.kralova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/zuzana.orsagova.kralova/
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
R UPJŠ - Rektorát UPJŠ
Miestnosť:
Telefón:
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
R UPJŠ - Rektorát UPJŠ
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234 1252
ORCID iD:
0000-0001-8703-0015
Zobraziť všetko  

UPJS