LF

RNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.   EN

Email:
zuzana.orsagova.kralova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/zuzana.orsagova.kralova/
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
Dek. LF UPJŠ - Dekanát Lekárskej fakulty UPJŠ
Miestnosť:
Telefón:
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
R UPJŠ - Rektorát UPJŠ
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234 1252
ORCID iD:
0000-0001-8703-0015
Zuzana Orságová Králová od roku 2021 zastáva funkciu vedúcej Kancelárie pre riadenie vnútorného systému kvality na UPJŠ. Dohliada na chod referátov pre vzdelávanie, vedu, výskum, doktorandské štúdium a dátových analýz. Od novembra 2023 je tiež poverenou riaditeľkou Univerzitného poradenského centra UNIPOC. Zároveň pôsobí aj ako tajomníčka Etickej komisie UPJŠ. Do roku 2021 pôsobila na Ústave chemických vied na Katedre fyzikálnej chémie, kde sa venovala štúdiu biodegradovateľných materiálov, batériovému a vodíkovému výskumu.
Zobraziť všetko  
Vybrané projekty

2021

VEGA: Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu vodíka

2021

KEGA: Príprava nových hybridných inžinierov pre batériové systémy, uchovávanie energie a vodíkové technológie

2020

APVV: Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou

2020

APVV: Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv

2020

APVV: Elektrochemická detekcia vírusov

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Cena rektora za mediálny čin
Iné
Koordinátorka aktivít Rady strategického zámeru UPJŠ: Zelená univerzita
Zaujímavé linky
Vnútorný systém kvality na UPJŠ: https://www.upjs.sk/kvalita/ Etická komisia: https://www.upjs.sk/kvalita/etika/ Race to Zero - Zelená univerzita: https://www.upjs.sk/en/university/race-to-zero/

LF